Kryolipolyse

Fedtreduktion uden ar, kirurgi eller sprøjter

Kryolipolyse er en metode, hvor man ved køling af fedtvæv starter en nedbrydning af fedtceller. En kontrolleret nedkøling af fedtvævet starter en nedbrydning af fedtcellerne uden at huden kommer til skade. Ved Kryolipolysen dør fedtcellerne naturligt og celleresterne fjernes derefter af kroppens immunsystem. Nedbrydningen løber over 12 til 20 uger  - resultater kan man begynde at se efter 2-4 måneder. Hud, muskler, kar og nerver bliver i modsætning til fedtvæv ikke beskadiget af kulden.

Virker en Kryolipolyse overhoved?

Om en kryolipolyse virker eller ej kommer an på vilken maskine benyttes og hvem tager sig af terapien. I vores praksis tager Dr. Huschek sig personlig af alle patienter og terapier.
I gennemsnit fjernes op til ca. 30% af fedtvævet ved en behandling. Behandlingen er mest effektiv, når man behandler fedtpuder på dansehåndtag, maven og overkroppen. Indtil videre er behandlingen mindre effektiv på lår og knæ og ”mormor-arme”, hvorfor disse områder behandles med injektions-lipolyse eller Aqualyx. En 60 minutter - behandlingen kan gentages 3 måneder efter første behandling.
Kryolipolyse, Lipolyse, Bauch weg
En Kryolipolyse er ikke en diet

Er der videnskabelige beviser for Kryolipolysen?

Videskabelige publikationer og kliniske undersøgeleser verdrørend kryolipolysen:

Zelickson B, Egbert BM, Preciado J, Allison J, Springer K, Rhoades RW, Manstein D.: Cryolipolysis for noninvasive fat cell destruction: initial results from a pig model. Dermatol Surg. 2009 Oct;35(10):1462-70 PMID 19614940

Avram MM, Harry RS.:Cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction. Lasers Surg Med. 2009 Dec;41(10):703-8 PMID 20014262

 
Coleman SR1, Sachdeva K, Egbert BM, Preciado J, Allison J.: Clinical efficacy of noninvasive cryolipolysis and its effects on peripheral nerves. Aesthetic Plast Surg. 2009 Jul;33(4):482-8. doi: 10.1007/s00266-008-9286-8. Epub 2009 Mar 19. PUBMED

Nils Krueger, Sophia V Mai, Stefanie Luebberding, Neil S Sadick: Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014; 7: 201–205. Published online Jun 26, 2014. PMCID:PMC4079633

 

Nelson AA, Wasserman D, Avram MM.: Cryolipolysis for reduction of excess adipose tissue. Semin Cutan Med Surg. 2009 Dec;28(4):244-9. PMID 20123423


Kryolipolyse und Hautstraffung

Carruthers J, Stevens WG, Carruthers A, Humphrey S.: Cryolipolysis and skintightening.: Dermatol Surg. 2014 Dec;40 Suppl 12:S184-9. doi: 10.1097/DSS.0000000000000229. PMID: 25417573


Er en Kryolipolyse skadeligt?

Den kontrollerede afkøling af en fedtpude efterlader det øvrige væv uskadt. Man kan i visse tilfælde få mindre blå mærker, som svinder hurtigt. Enkelte oplever nedsat følesans i de behandlede områder. Dette forsvinder oftest indenfor nogen uger.
Kryolipolyse hjaelper med ad konturere kroppen
Kryolipolyse hjaelper med ad konturere kroppen

Hvordan skal man forberede sig pa en Kryolipolyse?

Der er ingen forberedelse inden Kryolipolysen. Selve behandlingen tager en time og kan ikke afbrydes uden at behandlingen ”går tabt”. Det er derfor vigtigt af man forinden behandlingen har været på toilettet. Men vi råder dog, at man skal drikke en minimum af 1,5 liter vand hver dag før og inden 3 uger efter en Kryolipolyse - behandling til at hjælpe kroppen med metabolisering af løst fedter.

Kryolipolyse, Bauch weg
Kryolipolyse: ogsa hos mand

Hvrodan forgår en Kryolipolyse - behandling?

En applikator placeres over det område man ønsker behandlet. Fedtpuden suges ind ved undertryk i applikatoren og afkølingen begyndes. Mens behandlingen pågår, kan man læse, bruge PC , sove osv. Efter en time tages applikatoren af og huden varmes op af sig selv. Såfremt du skal have to områder behandlet, fx dansehåndtag på begge sider, påbegyndes behandling umiddelbart efter og tager yderligere en time. Efter behandlingen kan du genoptage daglige aktiviteter fx motion eller arbejde.


Gør Kryolipolyse - behandlingen ondt?

Der er ingen smerter i forbindelse med Kryolipolysen, men de første 10 min af behandlingen hvor nedkølingen foregår kan føles ubehagelig. Ømhed og prikken i huden kan i enkelte tilfælde varer op til 10 dage. Der kræves normalt ingen efterbehandling. Det behandlede område vil se normalt ud efter få minutter. 85 % af resultatet kan ses efter 2 måneder. Det behandlede område kan virke let bedøvet i op til 2 uger efter behandlingen og der kan forekomme prikken i vævet.

Hvilke områder kan behandles?

Alle områder med en fedtpude kan behandles. Forudsætningen er dog, at fedtpuden kan suges ind i applikatoren. Hyppigst behandles dansehåndtag, mave eller inderlår.

Kryolipolyse, Bauch weg
Kryolipolyse: typiske behandlingsomrade hos kvinder
Kryolipolyse, Bauch weg, Fett weg ohne Op
Kryolipolyse: Typiske behandlingsomrade hos mand

Er Kryolipolysen til alle?

Såfremt man er svært overvægtig, vil man ikke kunne forvente samme resultat af en Kryolipolyse som hos normalvægtige. Gravide og ammende patienter behandles ikke. Hvis man er kuldeoverfølsom, har hepatitis C, Raynauds syndrom eller lider af nogen kroniske sygdommer. Du er velkommen til at tage en ven, familie eller kæreste med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet og hvor vi sammen skal se, om en Kryolipolyse er det rigtige behandling for dig.


Kryolipolyse: Priser

Dr. Huschek tilbyder behandlinger med tysk kvalitet til tyske priser. Du må gerne kontaktere os til at få flere informationer eller aftale en uforpligtende samtale: Kontakt