Fedt-væk-sprøjte - injektionslipolyse

Hvis du ikke er overvægt, men har nogen lokale aflejringer af fedt (fedtdepoter) under hagen og ønsker det fjernet, så kan Injektionslipolysen (fedt-væk-sprøjte) være den rigtige behandling. Injektionslipolysen bruges til at fjerne fedtdepoter, som man ikke kan komme af med ved almindelig kost og motion. Injektionslpolyse egner sig derimod ikke som en kur mod overvægt. Man kan lipolysere stort set fedtdepoter alle steder på kroppen, men vi behandler kun fedt under hagen og lipomer. Behandlingen sker ved en subkutan injektion af phosphatidylcholin omkring lokale fedtansamlinger med henblik på at disintegrere fedtcellerne, fedtet efterhånden metaboliseres indenfor ca. 8 til 12 uger, hvorefter behandlingen kan gentages (som regel 3 til 5 gange).

Injektionslipolysen er en behandling, som endnu er blevet udført over 100.000 gange. Phosphatidylcholin er det aktive stof, som har en indvirkning på fedtmetabolismen og bliver også brugt til forskellige indikationer indenfor medicin. ISL (International Society of Lipolysis) og NETWORK Globalhealth er internationale selskaber med mere end 1000 læger, som arbejder med lipolysen og følger strikte behandlingsprotokoller på videnskabelig funderet erfaring.

De bedste kandidater til lipolysen er både mænd og kvinder over 18 år, som er sunde og ligger inde for normalvægts-området, og som har aflejringer af blød fedt.
Du kan finde yderligere informationer vedrørende injektionslipolysen på nettet.


Bi-virkninger
Midlertidige hævelser og i nogle tilfælde rødme på huden.

Heling og bedring
Arbejde kan genoptages lige efter behandlingen.  Undtagen efter behandlinger i ansigtet. Anstrengende aktiviteter og sport kan normalt påbegyndes efter 3 dage. Der går 2 til14 dage før hævelserne har lagt sig helt og til rødme er forsvundet.

Resultatets varighed
Ved Lipolyse fjernes selve fedtcellerne. Derfor vil de fjernede fedtdepoter ikke opstå igen. Hvis man efterfølgende tager på, vil fedtet blive fordelt over hele kroppen.  

 

Injektionslipolysen skal du ikke få under graviditet eller som ammende. Du skal heller ikke  lide af kraft, kronsike autoimmun-lidelser eller vaere HIV positivt.